همه چیز درباره اهداف شهدا و ایثارگران

۱۳۰ بازديد
هدف حفظ اسلام و احکام قرآن کریم است

بزرگان اسلام ما در راه حفظ اسلام و احکام قرآن کریم کشته شدند، زندان رفتند، فداکاریها کردند تا توانستند اسلام را تا به امروز حفظ کنند و به دست ما برسانند. امروز وظیفه‏ی ماست که در برابر خطراتی که متوجه اسلام و مسلمین می‏باشد، برای تحمل هرگونه ناملایمات آماده باشیم تا بتوانیم دست خائنین به اسلام را قطع نماییم و جلو اغراض و مطامع آنها را بگیریم... [1] .

تاریخ فروردین 42

 آمال ما، فدای اسلام

ما خودمان را باید فدا کنیم برای اسلام، آمال و آرزوهایمان را باید فدا کنیم برای اسلام. [2] .

تاریخ 25 / 2 / 43

 مقصد ما مقصد انبیاست

اگر ما برای مقصد اسلامی، برای مقصدی که انبیا خودشان را به آب و آتش زدند، اولیای عظام خودشان را به کشتن دادند، علمای بزرگ اسلام را آتش زدند، سر بریدند، حبس کردند، تبعید کردند، حبسهای طولانی کردند، چنانچه ما برای مقاصد اسلام بترسیم دین نداریم. دیندار هم برای اینکه خرقه را از این عالم خالی کند می‏ترسد؟ اگر ما ماورای این عالم را اعتقاد داشته باشیم، باید شکر کنیم که در راه خدا کشته بشویم و برویم در صف شهدا بترسیم؟ از چه بترسیم؟ آن باید بترسد که غیر از این عالم جایی ندارد. بحمدالله تعالی، خدای تبارک و تعالی وعده کرده به ما که یک جای خوب دارید اگر چنانچه به دین من رفتار کنید. و ما امیدواریم که رفتار کنیم، امید دارم که رفتار کنیم. ما از چه بترسیم؟ چه ترسی ما داریم از شماها؟ شما آن آخر امر این است که ما را اعدام کنید، اول زندگی راحت ماست، از این کثافت کاریها بیرون می‏رویم. از این رنج و محن خلاص می‏شویم. آقای ما فرموده: «والله لابن ابیطالب آنس بالموت من الطفل بثدی امه» [3]  خوب ایشان فرموده است، ما البته نمی‏توانیم همچنین دعویهایی بکنیم لکن ما شیعه‏ی او هستیم، ما اگر از مرگ بترسیم معنایش این است که ماوراء الطبیعه قبول نیست. [4] .
۰ ۰