همه چیز درباره اهداف شهدا و ايثارگران

۱۲۹ بازديد
هدف حفظ اسلام و احکام قرآن کریم است

بزرگان اسلام ما در راه حفظ اسلام و احکام قرآن کریم کشته شدند، زندان رفتند، فداکاریها کردند تا توانستند اسلام را تا به امروز حفظ کنند و به دست ما برسانند. امروز وظیفه‏ی ماست که در برابر خطراتی که متوجه اسلام و مسلمین می‏باشد، برای تحمل هرگونه ناملایمات آماده باشیم تا بتوانیم دست خائنین به اسلام را قطع نماییم و جلو اغراض و مطامع آنها را بگیریم... [1] .

تاریخ فروردین 42

 آمال ما، فدای اسلام

ما خودمان را باید فدا کنیم برای اسلام، آمال و آرزوهایمان را باید فدا کنیم برای اسلام. [2] .

تاریخ 25 / 2 / 43

 مقصد ما مقصد انبیاست

اگر ما برای مقصد اسلامی، برای مقصدی که انبیا خودشان را به آب و آتش زدند، اولیای عظام خودشان را به کشتن دادند، علمای بزرگ اسلام را آتش زدند، سر بریدند، حبس کردند، تبعید کردند، حبسهای طولانی کردند، چنانچه ما برای مقاصد اسلام بترسیم دین نداریم. دیندار هم برای اینکه خرقه را از این عالم خالی کند می‏ترسد؟ اگر ما ماورای این عالم را اعتقاد داشته باشیم، باید شکر کنیم که در راه خدا کشته بشویم و برویم در صف شهدا بترسیم؟ از چه بترسیم؟ آن باید بترسد که غیر از این عالم جایی ندارد. بحمدالله تعالی، خدای تبارک و تعالی وعده کرده به ما که یک جای خوب دارید اگر چنانچه به دین من رفتار کنید. و ما امیدواریم که رفتار کنیم، امید دارم که رفتار کنیم. ما از چه بترسیم؟ چه ترسی ما داریم از شماها؟ شما آن آخر امر این است که ما را اعدام کنید، اول زندگی راحت ماست، از این کثافت کاریها بیرون می‏رویم. از این رنج و محن خلاص می‏شویم. آقای ما فرموده: «والله لابن ابیطالب آنس بالموت من الطفل بثدی امه» [3]  خوب ایشان فرموده است، ما البته نمی‏توانیم همچنین دعویهایی بکنیم لکن ما شیعه‏ی او هستیم، ما اگر از مرگ بترسیم معنایش این است که ماوراء الطبیعه قبول نیست. [4] .

تاريخ 25 / 2 / 43

 

هدف شهدا اهداف شريفه‏ي اسلام است

مبارک باد بر شما افراد روشنفکر و متدين که در راه اهداف شريفه‏ي اسلام که ضامن رفاه عموم و تأمين معنويات و ماديات بشر است فداکاري مي‏کنيد. مبارک باد بر مسلماناني که در راه دفاع از احکام اسلام و ممالک مسلمين و رهايي از يوغ استعمار و عمال خبيث آن، به حبس و تبعيد و شکنجه و قتل تن مي‏دهند و براي قطع ايادي ظلم با هر محروميتي مي‏سازند. [5] .

تاريخ آبان 55

 

هدف برپا داشتن پرچم پرافتخار اسلام است

ما سوگمندانه و مفتخرانه عزيزاني را در راه هدف که واژگوني رژيم طاغوتي و برپا داشتن پرچم پر افتخار اسلام است فدا کرديم و اين درست راه اسلام و برنامه‏ي مسلمين راستين در صدر اسلام بوده و در طول تاريخ خواهد بود «و لکم في رسول الله اسوة حسنه» [6]  پيغمبر بزرگ اسلام همه چيزش را فداي اسلام کرد تا پرچم توحيد را به اهتزاز درآورد. [7] .

تاريخ 20 / 3 / 57

 

هدف شهدا، تداوم راه و رسم پيامبر اسلام است

ما از اين غيوراني که در راه هدف مقدس اسلام فداکاري مي‏کنند و از جان و مال دريغ ندارند و تن به ظلم نمي‏دهند و سکوت مرگبار را شجاعانه با اهداء جان خود مي‏شکنند و راه و رسم پيامبر اسلام (ص) و امامان تشيع را يافته و بدانان اقتدا نموده‏اند تشکر نموده و به آنان تبريک مي‏گوييم. [8] .

تاريخ 5 / 5 / 57

 

مخالفت با سلطان جائر شيوه اولياء الله است

عزيزان من! از فدايي دادن و نثار جان و مال در راه خدا و اسلام و ملت مسلمانان نهراسيد که اين شيوه‏ي پيغمبر عظيم‏الشأن و اوصيا و اولياي آنان بوده و خون ما رنگينتر از خون شهداي کربلا نيست که با مخالفت با سلطان جائر که متمسک به اسلام بود و خود را خليفه اسلام معرفي مي‏کرد، ريخته شد. [9] .

تاريخ 4 / 7 / 57

 

راه شهدا راه اولياء الله است

خواهران و برادران عزيز! صبور باشيد و سستي و ضعف از خود نشان ندهيد، راه شما راه خدا و اولياي خداست. خون شما در راهي مي‏ريزد که خون پيامبران و امامان و اصحاب صلاحيتدار آنان رخيته شده، شما به آنان مي‏پيونديد و اين نه تنها غم ندارد که شادي‏آور است. [10] .

تاريخ 20 / 7 / 57

 

در راه خدا فداکاري مي‏کنيم

وقتي يکي امري براي خدا شد و مقابل ظالم شد، ما چه غمي داريم، ديگر اين غمي ندارد که ما براي خدا داريم کار مي‏کنيم و جوانهاي ما براي خدا دارند فداکاري مي‏کنند. هيچ ابدا از اين هراسي به دلتان راه ندهيد. وسوسه‏هاي شياطين که خوب «ما چه کنيم، چه مي‏شود که» يا از اين حرفهايي که شياطين القا مي‏کنند و بعضي شياطين مي‏گويند به ماها و به شماها، هيچ ابدا، خودتان محکم بايستيد و هيچ هراسي به دلتان راه ندهيد که شما پيروزيد ان شاء الله. چه کشته بشويم و چه بکشيم حق با ماست. ما اگر کشته هم بشويم در راه حق کشته شديم و پيروزي است و اگر بکشيم هم در راه حق است و پيروزي است. [11] .

تاريخ 3 / 8 / 57

 

آبياري درخت آزادي با خون شهدا

نبايد ما نگران باشيم از اينکه فدايي مي‏دهيم، اين سيره‏ي انبيا بوده، اين کارها را مي‏کرده‏اند انبيا، اوليا در مقابل ظلمه، در مقابل اشخاص که ظلم به به مردم مي‏کردند، قيام مي‏کردند و کشته مي‏شدند و کشتار مي‏کردند و جوانهايشان را مي‏دادند و اصحابشان را مي‏دادند و مسأله‏اي نيست که ما حالا يک نگراني داشته باشيم که مبادا خون راه بيفتد. بايد خون راه بيافتد، بايد يک ملتي که مي‏خواهد خودش را نجات بدهد از زير بار اين همه جنايات و اين همه خسارات که بر او وارد شده است، همين طور مجاني نمي‏شود که انسان به دست بياورد. يکي از اين مادرها ظاهرا در بهشت زهرا ايستاده و صحبت کرده که درخت آزادي محتاج به آبياري است و خون پسر من يکي از چيزهايي است که آبياري مي‏کند. ما يک چنين شيرزناني داريم.

احتياج دارد اسلام به اينکه فدا بدهيم براي اين اسلام. از صدر اسلام تا حالا چه نفوس طيبه‏اي فدايي شدند. [12] .

تاريخ 3 / 8 / 57

 

نهضت ما براي رسيدن به حکومت اسلامي است

ملت ايران براي رهايي از چنگال ديو استبداد و استعمار و رسيدن به حکومت اسلامي، نهضت مقدس اسلامي خود را آغاز کرد و به ياري خداي تعالي تا رسيدن به پيروزي ادامه خواهد داد. بديهي است که چون دشمنان قسم خورده مردم يعني شاه و حاميانش به آساني حاضر به کنار رفتن نيستند، لهذا لجاجت دشمنان ملت و مقاومت دليرانه مردم مسلمانان در مقابل آنان ضايعاتي براي آنان به بار خواهد آورد وليکن ملسمان مي‏داند اگر کشته شود، در صف شهداي کربلاست و چيزي را از دست نمي‏دهد و بدين مناسبت تا پيروزي نهايي به قيام خود ادامه مي‏دهد. [13] .

تاريخ 16 / 8 / 57

 

دانشجويان در راه اسلام فدايي داده‏اند

من از دانشجويان که در راه اسلام و کشور فدايي داده‏اند و در مقابل شاه با مشتي گره کرده ايستاده و او را محکوم کرده‏اند تشکر مي‏کنم. [14] .

تاريخ 16 / 8 / 57

 

قيام ملت براي آزادي و استقلال و حکومت عدل است

مردمي که قيام کرده‏اند و بچه‏هايشان را و جوانهايشان را دارند فدا مي‏کنند براي آزادي، براي استقلال، براي اسلام، براي حکومت عدل، اينها اراذل و پست هستند در منطق شما؟ [15] .[16] .

تاريخ 3 / 9 / 57

 

براي احقاق حق، شهادت ضروري است

سؤال: چنانچه روشهاي مسالمت‏آميز و روشهاي سياسي کنوني به نتيجه نرسيد، آيا شما دستور خواهيد داد که طرفداران شما بجنگند و واقعا اسلحه بردارند؟

جواب: ما حتي‏الامکان ميل داريم که با مسالمت تمام شود و با همين ترتيب که الآن ملت ايران مشغول هستند که مهمترين آن، اعتصابات و تظاهرات است که در ماه محرم هم زيادتر خواهد شد و اگر چنانچه به نتيجه نرسيد، ممکن است که تجديدنظر کنيم.

سؤال: حتي اگر چنانچه اين به معني اين باشد که طرفداران خودتان را بفرستيد در جلوي گلوله‏هاي شاه؟

جواب: البته طرفداران ما نمي‏خواهند جلوي گلوله‏ها بروند، آنها مي‏خواهند حق خودشارن را استيفا کنند و مسالمت هم مي‏کنند، لکن آن شاه است که امر مي‏کند به کشتن آنها و براي احقاق حق، اين امري است ضروري. [17] .

تاريخ 10 / 9 / 57

 

هدف، اقامه عدل و حق است

امروز روزي نيست که شما بنشينيد توي خانه‏تان و بگوييد تکليف من اين است که بروم مثلا فرض کن دکان، برگردم بروم مسجد و برگردم بروم محراب و برگردم. امروز، آن روز نيست. اگر آن روز بود، خوب، من هم قم بودم و مشغول درسم بودم، مشغول بحثم بودم و مشغول استفاده از آقايان. امروز آنطوري نيست آقا، امروز مطلب مهم است. از مهماتي است که جان بايد پايش داد. همان مهمي است که سيدالشهدا جانش را داد برايش، همان مهمي است که پيغمبر اسلام بيست و سه سال زحمت برايش کشيد، همان مهمي است که حضرت امير سلام الله عليه هيجده ماه با معاويه جنگ کرد، در صورتي که معاويه دعوي اسلام مي‏کرد و چه و چه. جنگش چه بود؟ براي اينکه يک سلطان جائر بود، براي اينکه يک دستگاه جائر بود، بايد به زمينش بزند. آنقدر از اصحاب بزرگوارش را به کشتن داد، آنقدر از اينها را هم کشت، براي چه؟ براي اينکه اقامه‏ي حق بکند، اقامه‏ي عدل بکند. [18] .

تاريخ 13 / 11 / 57

 

با شهادتها، اسلام بيمه شد

خون داديد جوان داديد لکن خون و جوان شما به نفع اسلام و براي اسلام بوده. اسلام عزيزتر از آن است که ما خوف داشته باشيم که خونمان يا جوانانمان در راه او شهيد شود، اسلام شهيدان زياد داشته است اميرالمؤمنين سلام الله عليه شهيد اسلام است و براي اسلام شهادت پيدا کرد. حسين بن علي (ع) در راه اسلام شهيد شد. ما باکي از شهادت نداريم، ما باکي از کشته دادن نداريم. شما ملت ايران که با خون خود، با جوانهاي خود، اسلام را بيمه کرديد. دست اجانب را قطع کرديد. [19] .

تاريخ 10 / 12 / 57

 

منطق شهيد، منطق اسلام است

منطق، منطق صدر اسلام است که اگر بکشيم، بهشت مي‏رويم و اگر کشته بشويم، بهشت مي‏رويم. اين منطق شکست ندارد. منطق دنيا نيست که چنانچه بميرند، يا به جهنم مي‏روند يا به جايي بدتر از جهنم اگر باشد، منطق، منطق دين است. منطق، منطق اسلام است، منطق قرآن است. [20] .

تاريخ 14 / 12 / 57

 

هدف بزرگ شهدا حکومت عدل اسلامي است

درود بر شهداي راه آزادي، سلام بر شهداي سرتاسر ايران، درود بر شهداي شهرستان قم، درود بر شما جوانان رشيد، سلام بر بانوان و جوانان رشيد قم، درود بر بانوان و جوانان سرتاسر ايران. من از شما مفارقت کردم، در صورتي که اکثر جوانان فعلي نارس بودند و به خدمت شما آمدم، در صورتي که بسياري از جوانان ما از دست رفته است، بسياري از آنهايي که ما نديديم آنها را و حالا شمايل آنها را مي‏بينيم، شهيد شدند؛ افتخار شهادت در راه اسلام، افتخار شهادت در راه قرآن کريم، افتخار شهادت در راه آزادي و استقلال، افتخار شهادت در راه هدف بزرگ اسلام و آن حکومت عدل اسلامي، جمهوري اسلامي. شما جوانان برومند ايران و شما جوانان برومند قم به اسلام عزيز حق پيدا کرديد. اسلام بر همه منت دارد، ما هيچ منتي بر اسلام نداريم. من منت از شما مي‏کشم، من زير منت شما ملت ايران و شما اهالي محترم قم، زير منت شماها هستم. شماها بوديد که نهضت اسلامي را به ثمر رسانديد. شما ملت بزرگ ايران و اهالي معظم قم بوديد که با مشت بر تانکها و توپها و مسلسلها غلبه کرديد...

ما باکي از اين نداريم که خونهاي طيب جوانهاي ما در راه اسلام ريخته شده است، باکي از اين نداريم که شهادت نصيب عزيزان ما شده است. اين يک شيوه مرضيه‏اي است که در شيعه اميرالمؤمنين از اول پيدايش اسلام تاکنون بوده است. [21] .

تاريخ 18 / 12 / 57

 

شهدايي که داديم براي اسلام بود

و من در اين آخر سال تأسف خودم را از اين شهدايي که ما داشتيم، بايد اظهار بکنم. ما بسيار متأسفيم از اين شهدايي که داديم، مثل اينکه صد و شصت هزار نفر مجروح و شهيد نوشته بود داشتيم. در هر صورت هرچه داشتيم، يک نفرشان هم زياد بود، يک نفرشان هم نبايد واقع بشود، لکن حالا شد اما چون که براي اسلام بود و صبغه‏ي ديني و اسلامي داشت نه براي دنيا، و لهذا مي‏آمدند بعضي اشخاص به من مي‏گفتند که شما دعا کنيد که ما شهيد بشويم. اين صبغه، صبغه‏ي دين است، اسلام است. آني که ما پيش برديم همين بود، اينطور روحيات بود که براي شهادت داوطلب بودند، يعني از مرگ نمي‏ترسيدند. همانطوري که صدر اسلام هم پيشرفت مسلمين همين بود، ما بسيار اشخاص ارزنده را از دست داديم لکن چون براي اسلام بود ان شاء الله روح همه‏ي آنها شاد است و همه‏ي آنها در سعادت و تحت لواي خداي تبارک و تعالي هستند و براي بازماندگان آنها هم ما دعاي صبر مي‏کنيم، خداوند به همه‏ي آنها صبر و اجر و مزد عنايت بفرمايد. [22] .

تاريخ 29 / 12 / 57

 

چون اسلام در کار بود، مردم شهادت را طالب بودند

تمام قدرتهاي بزرگ نتوانستند جلوي اين ملت را بگيرد و اين ملت با مشت خالي غلبه کرد بر آنها و نبود جز اينکه اسلام در کار بود و مردم شهادت را طالب بودند و نبود الا اينکه همه با هم بودند و از آن بچه کوچک تا آن پيرمرد هشتاد ساله همه يک حرف مي‏زدند. [23] .

تاريخ 29 / 1 / 58

 

قدرت ايمان، شهادت را فوز مي‏داند

ملت چيزي دستش نبود، مشت و خون داشتند، غير از اين چيزي نداشتند. مع ذلک قدرت ايمان بود که شهادت را براي خودشان فوز مي‏دانستند. اين قدرت که شهادت را براي خودش فوز بداند، اين غلبه دادن ايران را بر قدرتهاي بزرگ دنيا، همه پشت سرش ايستاده بودند، همه‏ي قدرتها، من داخل کار بودم، پيغامها به من بود که از امريکا مکرر و همه پشت سرش ايستاده بودند مع ذلک قدرت ايمان اين مردم غلبه کرد. [24] .

تاريخ 3 / 2 / 58

 

مقصد احقاق حق مستضعفين است

خداوند را سپاس مي‏کنم که اراده فرمود منت بر مستضعفين بگذارد عليه مستکبرين و زمين را از لوث مستکبرين پاک کند، مستضعفين را به حکومت برساند. اسلام براي همين مقصد آمده است و تعليمات اسلام براي همين معناست که مستکبري در زمين نباشد و نتوانند مستکبرين، مستضعفين را استعمار و استثمار کنند. ما به تبع تعاليم عاليه‏ي قرآن و آنچه از اسلام بر سيره‏ي رسول اکرم و ائمه مسلمين به دست آورديم و از سيره‏ي انبيا چنانچه در قرآن نقل مي‏فرمايد به دست آورده‏ايم آن است که مستضعفين با هم مجتمع شوند و بر مستکبرين ثور، (انقلاب) کنند و نگذارند حقوق آنها را ببرند. ما با اين تعاليم پيشرفت کرديم و ملت ما شهادت را استقبال کرد براي اين مقصد، و چون شهادت مورد هدف او بود با مشت و خون بر تمام قواي جهنمي، بر دبابات (تانکها) بر مسلسلات، برابر قدرتها که در پشت شاه سابق صف کشيده بودند غلبه کرد. [25] .

تاريخ 4 / 2 / 58

 

نترسيدن از شهادت ناشي از نور ايمان است

اين معجزه است که خانمها را در مقابل تانک و توپ، در مقابل مسلسها، در مقابل توپها و تانکها برقرار کرد و از هيچ چيز نهراسيديد. اين نور قرآن و اسلام است که در دلهاي شما و در قلوب همه ملت ايران جلوه کرده است، اين نور ايمان است که شما خانمها هم ازشهادت نمي‏هراسيد. [26] .

تاريخ 16 / 2 / 58

 

خون ما فداي اسلام

ما مصمم هستيم که تا آخرين قطره‏ي خون خودمان و ملتمان را فداي اسلام کنيم. [27] .

تاريخ 17 / 2 / 58

 

ما مفتخريم که در راه اسلام شهيد بدهيم

اسلام از روز اول که ظهور پيدا کرد با شهادت، اين دين حنيف را ترويج کرد. اسلام شهداي بزرگ داشته است و مفتخر است به اينکه در راه خدا و در راه هدف، شهداي بزرگ داده است ما هم مفتخريم به اينکه در راه اسلام و در راه هدفمان، شهيد بدهيم و اين [28]  ، آخر شهيد ما نيست، ما باز شهدايي ممکن است بدهيم و براي ما زندگي اين دنيا مطرح نيست، مطرح هدف است و در راه هدف کوشش مي‏کنيم و هرچه پيش بيايد چون براي هدف است از او استقبال مي‏کنيم. [29] .

تاريخ 17 / 2 / 58

 

وقتي هدف خدا باشد از شهادت خوف نيست

اگر نهضت براي خدا باشد از شهادت خوف نيست. شکست در نهضتي که براي خدا باشد نيست. مسلمين صدر اسلام مي‏گفتند اگر بکشيم بهشت است و اگر کشته شويم بهشت است شما هم همينطور هستيد. [30] .

تاريخ 21 / 2 / 58

 

خون دادن براي تحقق اسلام است

استقلال که در آن امام زمان نيست، آزادي که در آن قرآن نيست، آزادي که در آن پيغمبر اسلام نيست، ملت ما اين را نمي‏خواهد. خونش را داد براي اين، براي آزادي داد، براي خدا داد. ملت ما تبع حضرت سيدالشهدا شد، او خونش را براي چي داد؟ حکومت مي‏خواست؟! استقلال مي‏خواست؟! آزادي مي‏خواست؟! خدا را مي‏خواست، او اسلام را مي‏خواست، او مي‏خواست که اسلام در خارج تحقق پيدا بکند. [31] .

تاريخ 3 / 3 / 58

 

عزيزان خودتان را براي اسلام داديد

شما عزيزان خودتان را براي اسلام داديد، حالا که عزيزها را داديد، به ضد اسلام بخواهيد وارد بشويد، هدر مي‏دهيد خون عزيزان خودتان را، توجه بکنيد، اينها مي‏خواهند هدر بدهند خون شما را. [32] .

تاريخ 4 / 3 / 58

 

خونها براي زنده کردن اسلام است

شما زحمت کشيديد، زن و مرد زحمت کشيد، به خيابانها ريخت، جورها کشيد، خونها داد که اسلام را زنده کند، براي اسلام خون داد، براي شهادت داوطلب شد، آن که مي‏خواست ملت ما، آن که به او رأي داد ملت ما، جمهوري اسلامي بود، اسلام مورد نظر بود. [33] .

تاريخ 4 / 3 / 58

 

براي اسلام و قرآن کريم ارزش دارد که همه از بين برويم

از اينکه جوانها از دست شما رفته و مصيبت واقع شده است من متأثرم، لکن براي اسلام و براي قرآن کريم ارزش دارد که همه از بين برويم. [34] .
۰ ۰
تا كنون نظري ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در فارسی بلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.